Zdravstvo i socijalna skrb

Sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenoga osiguranja, osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse.


Korisni linkovi

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POVRATNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo zdravlja

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOM OSIGURANJU


8. kolovoza 2016. - Svi hrvatski državljani imat će pravo na organ u domovini


7. studenoga 2014. - Prva veteranska bolnica u Hrvatskoj


6. prosinca 2012. - Vodič o pravima hrvatskih građana nakon ulaska u EU
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju (EU) hrvatski građani moći će u drugim članicama EU-a koristiti zdravstvenu zaštitu na osnovu Europske kartice zdravstvenog osiguranja, rečeno je na predstavljanju brošure "Hrvatska u EU - Vodič kroz prava". U brošuri su predstavljena prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, te prava po osnovi nezaposlenosti na području Hrvatske, kao i prava koja će hrvatski građani nakon 1. srpnja moći ostvariti kao građani EU-a. Među tim pravima je i Europska zdravstvena kartica koju će besplatno izdavati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na rok od godine dana. Kartica će služiti za osiguranje tzv. nužne medicine, odnosno usluge hitne medicinske pomoći hrvatskim građanima koji se u nekoj od zemalja EU-a iznenada razbole, ozlijede ili dožive nesreću. Kartica ne pokriva usluge za koje je u Hrvatskoj potrebna uputnica, niti hrvatski građanin može sam tražiti medicinske usluge za koje mu treba uputnica. Ulaskom Hrvatske u EU, Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) postat će dio Europske mreže javnih službi za zapošljavanje (EURES), putem kojeg će Hrvatima biti dostupno posredovanje pri zapošljavanju u drugim članicama EU-a, najavila je ravnateljica HZZ-a Ankica Paun Jarallah. Osobe koji će nakon 1. srpnja ići u mirovinu imat će određene pogodnosti, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) Srećko Vuković. Primjerice, zahtjev za mirovinom podnesen u jednoj državi članici smatrat će se zahtjevom podnesenim u svim državama članicama, a pravo na mirovinu moći će se ostvariti u svim članicama u kojima je hrvatski državljanin bio osiguran najmanje godinu dana. Prava hrvatskih državljana iz sustava socijalne sigurnosti (zdravstvena skrb, rodiljne i roditeljske potpore, obiteljske naknade, naknade za nezaposlene, prava iz mirovinskog osiguranja) u drugim državama EU-a pokrivena su sustavom države u kojoj trenutno rade ili žive, a hrvatski su državljani izjednačeni s državljanima tih država EU-a. (HRT)

______________________________________________________________________________________________________