3. međunarodni haiku natječaj Vežica 2018.

Natječaj je namijenjen učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i izvan RH, učenicima hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenicima s posebnim obrazovnim potrebama


Organizacijski odbor OŠ Vežica (http://os-vezica-ri.skole.hr/) raspisuje 3. međunarodni haiku natječaj (http://os-vezica-ri.skole.hr/upload/os-vezica-ri/newsattach/1200/Haiku_natjecaj%5EJ_2018.pdf) za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i izvan RH, učenike hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu te učenike s posebnim obrazovnim potrebama.

KATEGORIJE: od 1. do 4.r. - od 5. do 8. r.

TEME:
1. HAIKU – SLOBODNA TEMA: 1 neobjavljeni haiku na hrvatskom standardnom jeziku /ili narječju uz rječnik
2. HAIKU – TEMA: TREŠNJIN CVIJET - 1 neobjavljeni haiku na hrvatskom standardnom jeziku / ili narječju uz rječnik
3. HAJGA (ILISTRIRANI HAIKU) – 1 neobjavljena – SLOBODNA TEMA
4. HAJGA(ILUSTRIRANI HAIKU) – 1 neobjavljena na zadanu temu TREŠNJIN CVIJET
SVAKI UČENIK UKUPNO MOŽE POSLATI 4 RADA – 2 haikua i 2 hajge.
ROK: 15.1.2018. – 15.3.2018.

REZULTATI: travanj 2018., kada će se održati 3. međunarodni haiku susret Vežica (http://os-vezica-ri.skole.hr/upload/os-vezica-ri/images/static3/1169/attachment/Haiku_natjecaj%5EJ_2018.pdf) te proglasiti najuspješniji ovogodišnji radovi, kao i oni nastali u lanjskoj haiku radionici.

UPUTE ZA NATJECATELJE:
HAIKU se šalje isključivo na mail
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u dokumentu(word/pdf) koji sadrži:
IME I PREZIME UČENIKA
RAZRED
TEMA (slobodna/trešnjin cvijet)
ŠKOLA (naziv i adresa)
IME I PREZIME MENTORA/MENTORICE KONTAKT (telefon/mobitel i mail mentora/škole), a u SUBJEKTU navesti temu, školu i kategoriju (npr. SLOBODNA, OŠ VEŽICA, 1.-4.)

HAJGA (A4 format/veće) šalje se isključivo poštom / osobno predaje u školu na adresu škole OŠ VEŽICA, KVATERNIKOVA 49, 51 000 RIJEKA (za haiku natječaj).
Na poleđini rada navesti podatke (ime i prezime učenika, razred, tema – slobodna/trešnjin cvijet, škola, mentor, kontakt). Podatke bi bilo poželjno napisati elektronski pa zalijepiti radi točnih podataka jer podaci pisani rukom nisu uvijek čitljivi. Radovi se ne vraćaju! Zaštitite primjereno likovne radove jer neki stignu zgužvani do neprepoznatljivosti!
NAPOMENA uz ilustrirani haiku (haiga) - ilustrator rada ne mora biti autor haikua, ali mora biti iz iste dobne skupine (1.- 4. / 5.- 8. r.). Ilustracija nije vjeran prikaz haikua, već naprotiv maštovit, kreativan i originalan dječji uradak, primjeren dobi djeteta, u bilo kojoj likovnoj tehnici na kojem se haiku u pravilu piše rukom.

Prosudbeno povjerenstvo dobit će, kao i do sada, vaše haikue bez podataka o autoru, prema rednom broju prijave, načiniti uži izbor te će glavni selektor izabrati u svakoj kategoriji nauspješnije (1 prvo, 2 druga i 3 treća mjesta) i dodijeliti pohvale (od 1 do 5, ovisno o broju prispjelih radova).
Za sve informacije možete se obratiti na mail koordinatorice susreta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite./
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (mob. 0912561962)


Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik

 

Kontakt info

  • HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
  • Trg Stjepana Radića 3
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel: +385 1 611 51 16
  • Fax: +385 1 611 15 22
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.