Javna nabava

Dokumenti javne nabave u pdf formatuPlan javne nabave 2016.

Plan javne nabave za 2016. godinu - Hrvatska matica iseljenikaPlan javne nabave 2015.

Plan javne nabave za 2015. godinu - Hrvatska matica iseljenika

IZJAVA o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi


Dodatno

Dopuna plana javne nabave za 2014 godinu - Hrvatska matica iseljenika

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013 godinu - Hrvatska matica iseljenikaPlan javne nabave 2014

Plan javne nabave za 2014 godinu - Hrvatska matica iseljenika
Javna nabava - Hrvatska matica iseljenika 2014. godina

Plan javne nabave 2013

Plan javne nabave za 2013 godinu - Hrvatska matica iseljenika

Plan javne nabave 2012

Javna nabava - Hrvatska matica iseljenika

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu

Izješće javne nabave za 2011

Javna nabava - Hrvatska matica iseljenika