Hrvati u svijetu


ARGENTINA

Studia Croatica
Udruženje hrvatskih Istrijana u Argentini


AUSTRALIJA


Hrvatski Vjesnik
Nova Hrvatska
Hrvatski informacijski centar Južne Australije
Hrvatski Katolički Centar Sv. Nikola Tavelić
Hrvatski radio Melbourne
Hrvatski katolički centri – Australija
Hrvatske zajednice Tasmanije 
Domovina
FA Hrvatska Zora - Melbourn

AUSTRIJA

Gradišćansko–hrvatski Centar
Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću
Hrvatsko gradišćansko kuturno društvo u Beču
KUGA - Kulturna zadruga Veliki Borištof
Folklorno društvo Graničari
Mlada Inicijativa Mjenovo
1. Gradišćanska Tamburica
Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov
Hrvatske novine
Hrvatska redakcija ORF-a
Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac
Hrvatski dom Linz
Hrvatski informativni portal u Austriji
Hrvatska akademska zajednica
Austrijsko hrvatska zajednica za kulturu i šport


BELGIJA

Hrvati u Belgiji


BOSNA I HERCEGOVINA


Hrvati Bosne i Hercegovine
Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela BiH
Kockice - portal zeničkih Hrvata
Portal katoličkog tjednika
UHAKUD u BiH

CRNA GORA

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore – Kotor
Hrvatska građanska inicijativa
Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore
Hrvatski Glasnik


ČEŠKA

Josef Lawitschka


ČILE

CORPORACION CULTURAL CHILENO CROATA DOMOVINA

DANSKA

Hrvatska kulturna udruga u Danskoj
Hrvatski portal u Danskoj


IRSKA

HKM Dublin


ITALIJA

Hrvati u Italiji/Mundimitar
Radio Vatikan na hrvatskom jeziku
Hrvatsko-talijanska udruga – Rim
Hrvatska zajednica u Trstu
Hrvatsko-talijanska udruga Udine
Udruga Hrvatsko talijanski mozaik Rim


KANADA

HBZ - Hrvatska bratska zajednica Amerike i Kanade
Radio VRH 1470 AM - Glas Hrvatske u Vancouveru
Hrvatsko Kanadski Folklorni Festival zapad
Hrvatska katolička župa Srca Marijina – Vancouver
Rimokatolička župa Hrvatskih mučenika - Mississauga
Hamilton Croatia

KINA

Hrvatska inicijativa Šangaj


LUKSEMBURG

Hrvatsko društvo Luksemburg


MAĐARSKA


Radio Croatica
Hrvatska državna samouprava
Hrvati u Mađarskoj
Znanstveni Zavod Hrvata u Mađarskoj
Zavičaj - Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj
HKD Kajkavci iz Umoka
Medijski centar Croatica
Hrvatski Glasnik
Hrvatski školski centar Miroslav Krleža


MAKEDONIJA


Zajednica Hrvata u Republici Makedoniji


NOVI ZELAND

Dalmatinsko kulturno društvo u Aucklandu
Hrvati s Novog Zelanda
FA "Kralj Tomislav" iz Aucklanda


NJEMAČKA


Hrvatski svjetski kongres Njemačke
Hrvatski online media croatia-presse show
Deutsche Welle – vaša veza s Njemačkom
Crommunity.com
Hrvatske katoličke misije u Njemačkoj
Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
Hrvatski glas Berlin
Hrvati-Frankfurt
Hrvati-Freiburg
Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden e.V.
Crodnevnik.de
HKZ Stuttgart
Berlinski magazin
CroExpress 
Fenix Magazin / Hrvatski informativni portal iz Frankfurta
Hrvatska zajednica Berlin
Živa zajednica

RUMUNJSKA

Rumunjski Hrvati - Karaševo
Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj


SAD

HBZ - Hrvatska bratska zajednica
Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka
Hrvatsko-američki kulturni centar
Hrvatske župe u Americi i Kanadi
Hrvatski Etnički Institut
Koraci Hrvatski folklorni ansambl
Hrvatska škola Kardinal Stepinac
Association for Croatian Studies


SLOVAČKA

Hrvatsko kulturno društvo Čunovo
Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj - Facebook


SLOVENIJA

Hrvatsko društvo Ljubljana
Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana
Društvo hrvatskih studenata u Sloveniji
Hrvatsko kulturno društvo Maribor
Radio Maribor
Hrvatsko kulturno društvo Velenje


SRBIJA


HKPD Matija Gubec Tavankut
Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
Hrvatsko akademsko društvo - Subotica
Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo „Jelačić“, Petrovaradin
Hrvatsko nacionalno vijeće u Republici Srbiji


ŠVEDSKA


Savez hrvatskih društava u Švedskoj
HKM Alojzije Stepinac, Goteborg
Hrvatsko društvo Velebit
Hrvatski dom Vladimir Nazor
HSKD Croatia Katarina Zrinski
HKD Jadran
Školska uprava u Švedskoj


ŠVICARSKA

Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj
Hrvatski internet portal u Švicarskoj
Moja Domovina
Slavonac Zug
Hrvatsko-švicarski gospodarski klub/ Kroatisch-Schweizerischer Wirtschafts club 


Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik