Ustroj

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA djeluje preko svoga središnjeg ureda u Zagrebu i područnim uredima u pet hrvatskih regionalnih središta - Puli, Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Vukovaru.


UPRAVNI ODBOR HMI

Članovi upravnog odbora:
Milan Kovač, dipl. oecc., predsjednik
mr. sc. Đuro Vidmarović, član
Hrvoje Hitrec, prof., član
dr. sc. Vjekoslav Jeleč, član
Lada Kanajet Šimić, prof., član

Nadzor nad radom Hrvatske matice iseljenika vrši Upravni odbor koji se sastoji od 5 članova (predsjednika i 4 člana) koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Maticom rukovodi ravnatelj kojeg na prijedlog Vlade RH imenuje i razrješava UO HMI.

 

V.d. ravnateljica:
Mirjana Ana-Maria Piskulić, prof.
E
-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik ravnatelja:
Željko Rupić, dipl.politolog
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tajnica:
Diana Mašala Perković, mag. iur.
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


HMI ima 8 ustrojstvenih jedinica koje realiziraju programe. Poslovi su sistematizirani po svojoj funkcionalnosti i sličnostima u odjele.

Odjel za kulturu
 predlaže i provodi programe tradicijske kulture i daje prijedloge za unapređenje istih, organizira izložbe, koncerte, kazališne seminare i predstave u zemlji i inozemstvu, potiče, razvija i unapređuje suradnju s iseljenicima i njihovim potomcima na kulturnom planu.
U okviru Odjela za kulturu djeluje Odsjek za hrvatske manjine koji izvršava poslove iz programa rada Odjela za kulturu i Odjela za školstvo, znanost i sport koji se odnose na hrvatske manjine, te koordinira rad podružnica u djelokrugu rada s hrvatskim manjinama.
Odsjek iseljeničke baštine vrši sve potrebne pripremne radnje za osnivanje Muzeja hrvatskog iseljeništva, surađuje s arhivima i muzejima u Hrvatskoj, te hrvatskim iseljenicima radi prikupljanja građe za Muzej.


Rukovoditeljica odjela za kulturu: 
Srebrenka Šeravić, prof.
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rukovoditelj odjela za hrvatske manjine: 
Marin Knezović, mr. sc.
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Rukovoditeljica odsjeka iseljeničke baštine:
Ljerka Galic, prof.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  


Odjel za školstvo, znanost i sport priprema i provodi programe ljetnih škola hrvatskog jezika, surađuje s odgovarajućim institucijama u zemlji i inozemstvu, direktno surađuje s institucijama u iseljeničkim sredinama i s pojedincima koji se bave problematikom školstva, te predlaže i provodi i druge odgovarajuće programe iz područja znanosti i sporta.

Rukovoditeljica odjela: 
Lada Kanajet Šimić, prof.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odjel za nakladništvo obuhvaća poslove uređivanja Matice, Hrvatskog iseljeničkog Zbornika, web portala HMI i ostalih publikacija iz programa rada HMI.

Rukovoditeljica odjela: 
Vesna Kukavica, prof.
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Informacijski odjel za iseljeništvo u suradnji s ministarstvima i drugim nadležnim institucijama prikuplja sve relevantne informacije i putem časopisa Matica, web-stranica i osobnim kontaktima prosljeđuje ih hrvatskim iseljenicima radi lakšeg snalaženja i rješavanja njihovih životnih problema, koordinira potrebe iseljenika i povratnika i povezuje ih s gospodarskim i pravnim subjektima RH, te kontaktira nadležne organe i organizacije u zemlji i inozemstvu u svrhu ostvarivanja pravne pomoći.

Voditeljica odjela:

Email:


Odjel za marketing i promociju prikuplja oglase za časopis Matica i web stranice HMI, vrši promidžbu Matičinih izdanja i programa te traži sponzore za iste, vodi brigu oko povremenih iznajmljivanja Matičinih dvorana, te public relation.

Voditeljica odjela: 
Ivana Rora
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odjel za pravne i opće poslove priprema prijedloge pravilnika i drugih općih akata, ugovora, odluka, rješenja i naloga, prati sudske, upravne i druge postupke u kojima sudjeluje HMI, predlaže i prati rad opunomoćenika – zastupnika HMI u tim postupcima, obavlja kontakte s predstavnicima iseljeničkih organizacija i s pojedincima s naglaskom na poslove pravne pomoći iseljenicima i njihovim potomcima, iseljenicima povratnicima, te vodi poslove vezane uz istraživanje obiteljskih korijena iseljenika i njihovih potomaka.

Odjelom rukovodi tajnica HMI: 
Diana Mašala Perković, mag.iur
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odjel za financijske poslove obuhvaća financijsko računovodstvene i knjigovodstvene poslove.

Rukovoditelj Odjela i šef računovodstva: 
Suzana Hreljić, dipl. ekonomist
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  


Odjel za informatički sustav obuhvaća održavanje operativnog i mrežnog sustava, održavanje web stranica kao i poslove održavanja informatičke opreme.


Rukovoditeljica odjela:
Ivana Dvorneković, dipl.ing
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
______________________________________________________________________________________

Podružnice HMI osnovane su odlukom Upravnog odbora HMI u Puli, Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Vukovaru radi neposrednijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća HMI u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske.

 

HMI - PODRUŽNICA PULA


E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 052/382 450
Fax: 052/382 451

 

 

HMI – PODRUŽNICA SPLIT

Voditeljica: Branka Bezić Filipović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 021/321 904
Fax: 021/321 903

 

HMI – PODRUŽNICA RIJEKA

Voditelj: Dejan Miculinić
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 051/ 214 557
Fax: 051/ 339 804

 

HMI – PODRUŽNICA DUBROVNIK

Voditeljica: Maja Mozara
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: 020/ 436 276
Fax: 020/321306

 

HMI - PODRUŽNICA VUKOVAR

Voditelj: Silvio Jergović
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
mob: 099 6115 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Matica

 

Hrvatski iseljenički zbornik

 

Kontakt info

  • HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
  • Trg Stjepana Radića 3
  • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel: +385 1 611 51 16
  • Fax: +385 1 611 15 22
  • Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.